top of page

KÖMÜR ANALİZİ

Kömür nedir?
Kömür, kaya katmanlarında oluşan siyah veya kahverengi-siyah bir tortul kayaçtır. Kömür karbon, kükürt, hidrojen, azot ve oksijenden oluşur. Milyonlarca yıl boyunca bitkiler ısı altında turbaya dönüşür. Yerin derinliklerindeki baskı, ayrıştırarak kömüre dönüştürür. Kömürün oluşum formları zamana, sıcaklığa ve basınca göre değişiklik gösterir. Kömür ağırlıklı olarak demir-çelik, gıda, kağıt, çimento, madencilik, kimya, tekstil ve diğer birçok endüstride enerji veya ısı için yakılmak üzere kullanılmaktadır.
 
Kömür derecesi
Kömürleşme, turbadan kömüre doğru ilerleyen fiziksel ve kimyasal değişimler olarak tanımlanmaktadır. Kömürler derecelerine göre sınıflandırılır ve tanımlanır. Dereceler, kömür parametrelerindeki tanımlanabilir değişikliklere göre kategorize edilir. Ancak kömür sadece fiziksel görünümünden ayırt edilemez. Kömür sınıfları arasında ayrım yapmak için kömür analizi yapılmalıdır.
Turba – Henüz kömür değildir.
Linyit – Kömürün en alt dereceli halidir. Linyit kömürler genellikle elektrik enerjisi üretiminde yakıt olarak kullanılır.
Alt-bitümlü – Bu kömürler genel olarak elektrik enerjisi ve buhar üretiminde kullanılır.
Bitümlü – Yoğun tortul bir kayaçtır. Bitümlü kömürler imalatta ısı - güç uygulamaları ve kok üretmek için kullanılır.
Antrasit – En üst dereceli kömürdür. Antrasit kömürler daha serttir ve yüksek kalorifik değerli olmalarından ötürü öncelikli olarak ısı elde etmek için kullanılır.
Grafit –Kömür olarak sınıflandırılmaz. Grafit yakması zor olduğu için genellikle yakıt olarak kullanılmaz.
 
Neden kömür analizi gereklidir?
Kömür doğada oldukça heterojen bulunur. Kömürün, özelliklerini değiştirmeden muhafaza edebilmesi için, çıkarılan kömürün ayıklanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve harmanlanması gerekir. Bu nedenle, uygulama sırasında kömürün davranışını ve özelliklerini doğru bir şekilde tahmin etmek için analitik testler yapılmalıdır. Çok büyük miktarlarda kömür kullanıldığında ekonomik sonuçlardan kaçınmak, kömür analizleri için yeterince doğru ve hassas olmalıdır. Tekrarlanabilir ve yeniden gerçekleştirilebilir sonuçlar elde etmek için, kömür analizi uluslararası standartları ve yönergeleri takip etmelidir. Bu kömür analizleri, kömürün kesin kalitesini garanti etmek için satıcı ve alıcı tarafından tekrar tekrar yapılmalıdır. Kömür analizleri ve kömür analiz cihazları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için her zaman bize ulaşabilirsiniz.
 
Kömürün kalorifik değeri
Kömür ısıl değeri hemen hemen tüm kömür numuneleri için analiz edilir ve ölçülür. Kalorimetre, kömürün kalorifik değerini tespit etmek için kullanılır, özellikle bomba kalorimetre dünya çapında en çok kullanılan kömür kalorifik değer analiz cihazıdır. Isıl değer, kömürün ısıtma kapasitesinin ölçüsüdür. İstenen miktarda ısı üretecek kömür miktarı, kömürün ısıl değeri kullanılarak tahlil edilir. Kömür kullanımından en verimli şekilde enerji elde etmek için bu prosedür gereklidir. Kömürün kalorifik değeri tespit edilmesi sayesinde satıcılar kömürün değerini doğru tespit ederek kazanç sağlarken, kullanıcılar da aldıkları kömürün kalite kontrol doğrulamalarını gerçekleştirerek kazanç sağlayabilirler. Ayrıca, uluslararası sınıflandırmalara göre kömürün derecesini ve kalitesini belirlemek için ısıl değer kullanılmaktadır.
Kömür kalorifik değer tespiti ve bomba kalorimetre kullanımı hakkında yazılarımızı incelemek isterseniz blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kömür analiz cihazları ve bomba kalorimetre ile ilgili merak ettiğiniz tüm konular için her zaman bize ulaşabilirsiniz.
Kömür, kok kömürü, biyoyakıt, katı atık, yağ vb. birçok katı ve sıvı yakıtın kalori değerinin tespiti için bomba kalorimetre kullanılmaktadır.  Kalorimetre analiz cihazı, kömür analizinde sıklıkla kullanılmakta olduğu için kömür analiz cihazı veya kömür kalori ölçüm cihazı olarak da bilinmektedir.
Kalorimetre analiz cihazının kullanımı esnasında, kalori değer tespiti istenen kömür öncelikle uygun boyutlarda hazırlanarak analize uygun duruma getirilir. Daha sonrasında kroze içerisinde kömür numunesinden 1 gr yakın olacak şekilde tartım gerçekleştirilir. Kroze içerisindeki kömür bombaya (analiz haznesine) yerleştirilir, yakma teli bağlanır ve bomba kapatılarak analize hazır hale getirilir. Kalorimetre analiz cihazının içerisine yerleştirilen kalorimetre bombası ateşlenerek kömürün yanma işlemi başlatılır. Otomatik kalorimetre ve yarı otomatik kalorimetre analiz cihazlarında işlem başlatıldıktan sonraki işlemler sistem tarafından gerçekleştirilmektedir. Temel olarak, kalorimetre bombasından açığa çıkan ısı, suyun sıcaklığını artırır ve sudaki sıcaklık değişimi kalorimetre analiz cihazı tarafından otomatik olarak ölçülerek kömürün kalori değeri sistem tarafından hesaplanır.
Debye Technic olarak geliştirdiğimiz Kalorimetre IC210 modelimiz ile kömür kalori ölçüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kalorimetre IC210 modelimiz; otomatik su dolum, otomatik ateşleme ve hata tespit sistemleriyle kullanıcıların operasyonlarını kolaylaştırmakta ve böylece kalori ölçüm işlemlerinde hız ve hassasiyet sağlamaktadır. Diğer kömür analiz cihazlarından farklı olarak Kalorimetre IC210, sistemiyle birlikte çalışabilen soğutucu ve ısıtıcı özellikli su sirkülatörü sayesinde dış ortam sıcaklıklarından etkilenmeden kalori ölçümlerini gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.
Kalorimetre IC210 ile ISO 1928, ISO 18125, ISO 9831, ISO 1716, ASTM D5865, ASTM D5468, ASTM D4809, ASTM D240, ASTM E711, DIN 51 900 standartlarına uygun analizler gerçekleştirebilirsiniz.
Kalorimetre IC210, uygun fiyatı ve yenilikçi özellikleriyle incelemeniz gereken bir kömür kalori ölçüm cihazıdır. Kömür kalori ölçüm cihazı fiyatları ve özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendi üretimimiz olan kalorimetre analiz cihazına ek olarak diğer kömür analiz cihazları hakkında da her türlü danışmanlık ve destek sunmaktayız.
Özellikle kömür analizleri hakkında detaylı hazırlanmış aplikasyon notlarımız ve kömür kalori değeri tekrar hesaplama uygulamamız ile Kalorimetre IC210 cihazımızı kullanmasınız da sistemlerinizde iyileştirme sağlayabilirsiniz.
Kömür kalori ölçüm cihazları fiyatları hakkında bilgi için bize info@debyetechnic adresinden ulaşabilirsiniz.
Kömür nedir
Kömür dereceleri
Kömür analizi
Kalorifik değer
bottom of page