top of page

Bomba Kalorimetre Cihazı Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güncelleme tarihi: 31 Oca 2023

Bomba kalorimetre cihazı kullanılarak katı-sıvı yakıtların, atık malzemelerin, gıda maddelerinin ve enerjik malzemelerin yanma enerjileri belirlenir. Kalorifik değer tespiti için yakma işlemi, yüksek basınca dayanıklı analiz haznesi içerisine numune ve uygun gazların eklenmesiyle gerçekleştirilir. Yanma reaksiyonu sonucunda numunelerin ısıl değeri tespit edilir.

Yakma işlemi gerçekleştirildiğinden ve yüksek basınç ile çalışıldığı için bomba kalorimetre kullanılırken gerekli önlemler alınmalıdır. Kullanılacak analiz haznesi ve analizi gerçekleştirilecek numunenin hazırlanması esnasında dikkat edilmelidir.

Analiz haznesi, bomba kalorimetre cihazının en önemli ve insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek parçasıdır.


Güvenli için kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

  • Haznenin darbe almaması gerekmektedir. Herhangi bir darbe durumunda (düşme veya dışarıdan bir cisimle vurma) üretici ile irtibata geçilmeli ve hidrolik basınç testinin yenilenmesi talep edilmelidir.

  • Haznenin her gün (kullanım sıklığına bağlı olarak artabilir) kaçak testinin yapılması gerekmektedir. Hazne su dolu bir kabın içerisine gaz dolumu yapılmış şekilde daldırılıp, kabarcık oluşumu gözlemlenmelidir. Yoğun kabarcık oluşumu gözlemlenirse, kaçak bölgesi tespit edilmeli ve üretici ile irtibata geçilerek, bakım talep edilmelidir.

  • Hazne içerisinde sızdırmazlık sağlayan tüm parçalar düzenli aralıklarla değiştirilmeli ve belirtilen kaçak testi uygulanarak düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  • Analiz haznesi(kalorimetre bombası), standartlar gereği her 5000 analiz veya 2 yılda bir hidrolik basınç testine tabii tutulmalıdır. Basınç testi için üretici ile irtibata geçilmelidir.

  • Hazne (kalorimetre bombası) her analizden sonra saf su ile temizlenmelidir. Oluşabilecek korozyon ve etkilerin önüne geçmek amacı ile yapılan temizlik, analiz sonuçlarının güvenilir olması için de önemlidir.

Debye Technic olarak tasarladığımız ve üretimini gerçekleştirdiğimiz IC 210 İzoperibol Kalorimetre ile kullanıcılarımıza sunduğumuz analiz haznelerinin her türlü güvenlik eğitimleri tarafımızca verilmektedir. Tasarladığımız hazne tutacağı sayesinde, kullanıcılarımız analiz haznesini daha güvenli bir şekilde kullanabilmektedir. Ek olarak analiz haznesinin periyodik bakım süreleri tarafımızca kontrol edilmekte, hidrolik basınç testleri için kullanıcılarımızla iletişime geçilmektedir.


Analiz edilecek numunelerin yanma davranışları, kullanılacak olan analiz haznesinin ve krozenin belirlenmesi konusunda etkilidir. Analiz edilecek numunelerin özelliklerine göre (korozif, yüksek enerjili ya da patlama özelliği gösterebilen) uygun analiz haznesi, kroze kullanımı ve doğru temizlik çok önemlidir. Örneğin halojen içeriği yüksek numuneler analiz edilirken, analiz haznesi yüzeyinde korozif aşınmalar oluşabilir ve kalorimetre bombasının (haznenin) sızdırmazlığı önleyen parçaları zarar görebilir. Kalorimetre bombası kullanılarak analizi gerçekleştirilen en yaygın numunelerden birisi kömürdür. Kömür ısıl değer analizlerine başlanmadan içeriğinde bulunan halojen madde miktarının tespiti (özellikle klor) yapılmalıdır. Ardından uygun analiz haznesi seçimi ile ısıl değer analizlerine devam edilir. Kömür numunelerinde bulunan halojen madde tespitinin önemi ve halojen madde miktarının belirlenmesine yardımcı halojen yakma ünitesi hakkında detaylı bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Analize başlamadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

  • Özel tasarımlı analiz haznesi ve numuneye uygun malzemeden üretilmiş krozeler (metal, quartz, platin) kullanılmalıdır.

  • Bazı kuru numuneler yanma esnasında kroze dışına çıkabilir (şiddetli bir patlama olmadan da) ve tam yanma gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda numunenin biraz nemli şekilde analiz edilmesi gereklidir. Numunenin nem değerinin de doğrulama değeri olarak hesaplamaya katılması gerekmektedir.

  • Sıvı numunelerin yanmasını kolaylaştırmak için kalorimetre yakma teli üzerine pamuk ipliği bağlanabilir veya yakma teli yerine pamuk ipliği kullanılabilir. Ancak yüksek yanıcı sıvılar kullanılırken pamuk ipliği direkt numuneye temas ettirilmemelidir.

  • Bomba kalorimetre ile analizi gerçekleştirilecek numune yüksek uçucu ya da mineral değerine sahip olabilir. Bu tip numunelerin yanması kısmen zordur. Kalorimetre bombası ile yanma işleminde, numunenin uygun kapsül içerisinde gerçekleştirilmesi önerilir.

  • Her analizden sonra kroze ve analiz haznesi, analiz edilmiş numuneye uygun bir temizlik malzemesi (saf su, izopropil alkol veya deterjan) ile temizlenmelidir. İyi temizlenmeyen parçalar ısı kapasitesini değiştirebildiğinden, analiz haznesinin (kalorimetre bombasının) ve parçalarının doğru temizliği analiz sonuçlarının doğruluğu açısından önemlidir.


Analiz haznesini güvenli kullanmak ve doğru analiz sonuçları elde edebilmek için uygun analiz haznesi kullanılması gerekmektedir. Uygun analiz haznesi, kroze temini ve parçalarınızın doğru bakım işlemleri hakkında bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page