top of page

KALORIMETRE KULLANIMININ İŞLETMELERE KATKISI NELERDİR?

Kalorimetre cihazı, katı ve sıvı yakıtların (kömür, biyokütle, petrol, aty vb.) enerji değerlerini belirlemek için kullanılan bir laboratuvar cihazdır. Katı ve sıvı yakıtlardan enerji elde edilen işletmelerde yaygın olarak kullanılır. Kalorimetre cihazı ile işletme içinde aşağıda yer alan üç farklı içerik kontrol edilebilir;

· İşletmenin tedarik ettiği yakıtın, tedarikçi tarafından beyan edilen enerji değerinin doğrulanabilmesi

· İşletme tarafından kullanılan yakıttan elde edilen enerji veriminin belirlenmesi ve yakma odasının kontrol edilebilmesi

· Yakıtın kullanılmasının ardından arta kalan (yanmamış) örneğin enerji değerinin belirlenebilmesi


Yakıtın işletmeye kabulü esnasında kalorimetre cihazı kullanılarak yakıtın enerji değeri analizleri yapılır. Tedarikçi firma tarafından bildirilen enerji değeri, analiz sonuçları ile karşılaştırılarak yakıtın kabulü sağlanır. Bu karşılaştırma, yakıtın gerçek değerini belirlemek, potansiyel uyuşmazlıkları tespit etmek ve yakıt alım maliyetlerini kontrol etmek için kullanılır. Alınan yakıtın enerji değerinin beyan edilen değerin altında olması, yüksek miktarda yakıt alımı yapan işletmeler için cal/ton bazında ciddi zararlara sebep olabilir. Bu nedenle işletmelerde değerlerin kontrol edilmesi ve uyuşmazlıkların tespiti için kalorimetre kullanımı oldukça gereklidir.


İşletmelerde kullanılan yakıtların enerji değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, enerji verimliliğini arttırmak için son derece önemlidir. Doğru enerji değeri belirlendiğinde yakıt sistemi ve yakma odası daha etkili şekilde kontrol edilebilir. Yakıtların enerji değeri içeriklerinin belirlenmesi, kullanılacak yakıt miktarının da hesaplanmasına yardımcı olur. Bu sayede yakıt odasında, ihtiyaç duyulan miktar kadar yakıt kullanarak kaynakların verimsiz kullanımı önlenebilir ve işletme maliyetleri de azaltılabilir. Ayrıca, yüksek enerjili bir yakıtın yanması sonucu beklenen enerji değerine ulaşılamadığında, verimliliğini arttırmak için yakıt odasının temizliği ve uygunluğu gözden geçirilebilir.

Kullanılan yakıtın enerji değerinin yanı sıra, yakma işlemi sonrasında arta kalan yakıt kalıntılarından numuneler alınabilir ve analiz edilebilir. Bu yöntem sayesinde yeterli enerjiye sahip olan atıkların geri kazanımı sağlanabilir. Yakıt ve arta kalan numune, belirli oranlarda karıştırılarak tekrar yakma işlemine tabi tutulabilir. Bu sayede kullanılan yakıt miktarından tasarruf edilebilir, yakıttan daha yüksek bir verim elde edilerek işletme verimliliği arttırılabilir.


Kalorimetre cihazı kullanımı ile işletmelerin enerji verimliliğinin arttırılmasını aşağıda örneklendirecek olursak;

Kömür numunesi yakıldığı zaman geriye kalan cüruf numuneleri, kalorimetre cihazı ile analiz edildiğinde, enerji değerine göre nasıl değerlendirilebileceğine karar verilebilir. Yüksek kalori değerine sahip cüruf numuneleri (500 – 1500 cal/g), yeniden kömür numuneleriyle karıştırılarak kazanların beslenmesinde kullanılabilir. Bu şekilde işletme, kömür yerine bu karışımı kullanarak elde edebileceği enerji değerini arttırabilir ve geri dönüştürülmüş cüruf numunesi kullanılarak işletme maliyetlerini azaltabilir. Ancak, cüruf numunesinin enerji değeri düşükse (80-100 cal/g), bu karışımın kullanılması verimliliği düşürebilir. Çünkü kömür numuneleri yanarken, cüruf numunelerinin de yanması için harcanan enerji, beklenen enerji değeri ile uyumsuz olabilir. Bu tür sorunların önlenmesi için, arta kalan numunelerin kalorimetre cihazı ile yapılan analizlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.


Debye Technic Arge Mühendislik Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş olan KALORİMETRE IC210 cihazını işletmelerinizin enerji sistemlerine dahil ederek, işletmeye ait enerji giderlerinizi kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Düşük enerji değerine sahip numunelerinizi doğruluğu ve tekrarlanabilirliği yüksek bir şekilde analiz edebilir, geri kazanımını sağlayarak çevreci ve az maliyetleri sistemler oluşturabilirsiniz. Yakıt tedarik etmiş olduğunuz firmaların beyan ettiği enerji değerlerinin güvenilirliğini test edebilir, yaşanabilecek olası uyuşmazlıkların önüne geçebilirsiniz.


Debye Technic Arge Mühendislik Ltd. Şti. olarak her türlü yakıt ve analiz prosedürü ile ilgili sizlere destek sunabileceğimizi belirtmek isteriz. Sistemlerinizin etkili bir şekilde çalışması için gerekli olan her türlü teorik ve pratik işlemler hakkında sizlere eğitimler de sağlayabiliriz. Yakıt analizleri ve kalorimetre uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page