top of page

Biyokütle Yakıtlar ve Enerji Değeri Analizleri

Günümüzde enerji talepleri giderek artarken, çevresel kaygılar ve fosil yakıtların sınırlı kaynakları nedeniyle sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmaktadır. Bu kapsamda, biyokütle yakıtlar, bitki ve hayvan atıkları gibi biyolojik kaynaklardan elde edilen önemli bir alternatif enerji kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Biyokütle yakıt türleri çeşitli biyokütle kaynaklardan üretilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi örneklendirilebilir;

· Biyokütle Odun Yakıtları (ağaç kabuğu vb.)

· Bitki Bazlı Biyokütle Yakıtları (biyodizel vb.)

· Atık Biyokütle Yakıtları (çay atığı vb.)

· Hayvansal Biyokütle Yakıtları (tavuk gübresi vb.)


Biyokütle yakıtların kükürt içerikleri çok az olduğu için kükürt emisyonunu arttırıcı özellikleri bulunmamaktadır. Bu sayede çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Biyokütle yakıtların kullanımı ile, çevreye verilen zararın azaltılmasının yanı sıra ekonomik kaynakların verimsiz kullanılmasının da önüne geçilmektedir. Organik maddelerden elde edilen biyokütle yakıtlar, fosil yakıtlara alternatif sunmaktadır. Böylece fosil yakıt maliyetleri azaltılırken organik atıkların geri kazanılmasına yardımcı olunmaktadır.


Biyokütle yakıtların değerlendirilmesi için enerji değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir biyokütle yakıtın enerji değeri, yakıtın verimliliğini tespit etmek için kritik bir parametredir. Biyokütle yakıtların sahip olduğu enerji değeri, fosil yakıtlar (kömür, petrol gibi) ile kıyaslandığında daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi içeriğinde yüksek miktarda su bulundurmasıdır. Yanma esnasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı içeriğinde bulunan suyun buharlaşması için harcanmaktadır. Bu nedenle kullanılmadan önce mutlaka kurutulup, neminden arındırılmalıdır.


Biyokütle yakıtların enerji değeri, kalorimetre cihazı kullanılarak belirlenmektedir. Kalorimetre cihazı kullanımının, işletmelere katkısı farklı açılardan değerlendirilebilmektedir. Kalorimetre cihazı ile yapılan analizler sonucunda, biyokütle kaynakların enerji üretimindeki yakıt kalitesi değerlendirilmekte ve enerji üretim süreçleri optimize edilmektedir. Yakıtın birim fiyatı da bu sayede enerji değeri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Yoğun yakıt tüketimine sahip işletmelerde, tedarik edilen yakıtın enerji değeri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yakıtın beyan edilen enerji değeri ile işletmede gerçekleşen analizler sonucunda elde edilen enerji değerinin birbiriyle uyumlu olması beklenmektedir. Oluşabilecek anlaşmazlıkların önlenebilmesi için kalorimetre cihazı kullanımı oldukça önemlidir. Bu sayede, yakıtın birim fiyatı doğru şekilde belirlenebilmektedir. Kalorimetre cihazı, yakıtın kullanılacağı kazan tasarımının ve verimliliğinin de belirlenmesine katkı sunmaktadır. Kazan tasarımı, yakıtın üst ısıl ve alt ısıl değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Kazana verilen toplam ısı miktarının (yakıt enerjisi) ve kazandan elde edilen toplam enerjinin kıyaslanması ile enerji verimliliği hesaplanmaktadır. İşletmelerde kalorimetre cihazı kullanımı, geri kazanım ile enerji verimliliğinin de artırılmasını sağlamaktadır. Kazan içerisinde kalan yanmamış maddelerin enerji değeri analizlerinin gerçekleştirilmesiyle geri kazanıma uygunluğu belirlenebilmektedir. Arta kalan maddelerin, yeni yakıtlar ile belirli oranlarda karıştırılarak alternatif yakıt oluşturulması sağlanmaktadır. Bu sayede işletmelerin yakıt maliyetleri yüksek oranda azaltılabilmektedir.


Sürdürülebilir ve çevre dostu biyoyakıtların, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılması desteklenmelidir. İhtiyaç duyulan enerji, çeşitli biyokütle maddelerden elde edilmeli ve kalorimetre cihazı kullanımı ile verimliliği arttırılmalıdır.


Debye Technic Arge Mühendislik Ltd. Şti. olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz Kalorimetre IC 210 Cihazı ile farklı türde numune analizleri gerçekleştirilmektedir. Kömür analizleri, gıda analizleri ve enerjik malzeme analizlerinin yanı sıra fındık kabuğu, çay atığı ve odun gibi biyokütle yakıtlarda da ısıl değer analizi çalışmalarımız bulunmaktadır. İzoperibol Kalorimetre IC 210 ve analizlerini gerçekleştirmek istediğiniz tüm numuneleriniz hakkında detaylı bilgi almak için destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page