top of page

ETÜV (DH SERİSİ)

Etüv, belirli sıcaklıklarda ürünlerin ısıtılması için kullanılan bir laboratuvar cihazıdır. Farklı amaçlar için kullanılabilen etüv, genel olarak 25°C-300°C sıcaklıkları aralığında, malzemelerin sterilizasyonu, kurutulması, pişirilmesi, neminin uzaklaştırılması gibi amaçlara hizmet etmektedir.   Kullanım alanının genişliği dolayısıyla laboratuvarlarda, temel cihazlar arasında yer almaktadır.

Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji laboratuvar cihazlarının üretiminde benzersiz çözümler sunan Debye Technic’in DH serisi etüv cihazları, kurutma-sterilizasyon gibi laboratuvar çalışmaları için yüksek hassasiyet ile tasarlanmıştır. Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen PCB (kontrol kartı) ve gömülü yazılımlarımız aracılığı ile benzersiz PID çözümleri sunulmaktadır. Böylelikle laboratuvarlarınızda gerçekleştirilen çalışmalar desteklenecektir.

DH Serisi Etüvlerin laboratuvar çalışmalarınıza sunacağı avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Deneylerde kullanılan malzemelerin belirli sıcaklık/nem koşullarında tutularak standart halde korunmasını sağlayacak, gerçekleştirilecek deneylerin tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği açısından önemli bir parametre olan sıcaklık ayarları artık sorun olmaktan çıkacaktır.

 • Deneylerinizde takip edilen, standartlar içerisinde belirtilen sıcaklık değerlerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlanacaktır. Örneğin: 107 °C’de nemini almanız gereken bir katı-sıvı malzemenin hatalı prosesi sizin kalori (enerji) değerinize doğrudan etki edebilecek ve Kalorimetre (Bomba Kalorimetre) olarak adlandırılan cihazınız ile gerçekleştireceğiniz analizlerde sapmalar oluşturacaktır.

 • Laboratuvarlarda kullanılan ekipmanların ve malzemelerin sterilizasyon işlemlerinde tercih edilebilecektir.

 • Malzemelerin dayanıklılığı ve özellikleri üzerinde yapılan çalışmalarda güvenle tercih edilebilecektir.

 • Reaksiyonun gerçekleşeceği sıcaklığın hassas bir şekilde kontrol edilmesi bilimsel çalışmalar için önem arz etmekte olup, PID kontrolü ile firmamız tarafından üretilen Etüvler sizler için uygun olacaktır.

 • Dokunmatik Ekranla kontrol edilen Etüv; süre-sıcaklık programlama sistemi ile rutin analizlerin oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olacaktır.

 • Numunelerin kurutulması ve ağırlığın sabitlenmesi gibi işlemlerde etkili bir şekilde kullanılacak, çok çeşitli malzemelerin içeriğinde bulunan nem miktarının belirlenmesi amacıyla belirli sıcaklık ve süre altında numunenin ısıtılarak kurutulmasını sağlayacaktır.

ETÜV KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek sıcaklıklarda çalışabilen Etüv cihazının kullanımı sırasında;

 • Uygun laboratuvar ortamının oluşturulması, (Üretici ile irtibata geçilerek gerekli voltaj ve çalışma sıcaklıklarının belirlenmesi)

 • Laboratuvar içerisinde bulunan diğer cihazlara oluşturabileceği etkilerin göz önünde bulundurulması, (Örneğin; Hassas sıcaklık ölçümü yapabilen Kalorimetre (Bomba Kalorimetre) cihazı ile aynı ortamda bulunacak olan Etüv cihazının konumlandırılması ve havalandırmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumlar Kalorimetre Analiz Cihazının (Bomba Kalorimetre) ölçüm sonuçlarına etki edebilecektir.)

 • Laboratuvarın elektrik hatlarının, üreticinin belirlemiş olduğu Etüv çalışma voltajına uygun oluşturulması,

 • Laboratuvar şartlarının İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uygun oluşturulması,

 • Laboratuvar içerisinde Etüv cihazını kullanacak personellerin kişisel korucu ekipman kullanımına dikkat edilmesi,

 • Üretici tarafından belirlenen kullanım ve bakım talimatlarına dikkat edilmesi başlıca alınması gereken önlemler arasında yer almaktadır.


etüv
DH SERİSİ ETÜV

Etüv cihazının verimli olarak çalışabilmesi için üreticinin belirttiği kullanım ve bakım talimatlarına uyulması gereklidir. Sıcaklık hassasiyetinin sürekliliği için, üretici veya yetkili-bağımsız bir kuruluş tarafından, belirlenen aralıklarla sıcaklık kalibrasyonu sağlanmalıdır. Etüvün sıcaklık kalibrasyonuna uygun baca deliğinin (egzoz havası kapağı) bulunması oldukça önemlidir.  Tasarım ve üretimini gerçekleştirdiğimiz DH Serisi etüvler sıcaklık kalibrasyonuna uygundur. Ayrıca egzoz havası kapağı aracılığıyla da harici kalibrasyon kontrolü kolaylaştırılmıştır. DH Serisi Etüvler çeşitli uygulamalar için güvenilir ve uyarlanabilir bir sistem olarak kullanıcılarımıza sunulmuştur.

Laboratuvarlarda kullanılacak etüv seçimi yapılırken; kullanım amacı, cihaz tasarımı ve üretimde kullanılan malzemeler gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanım sırasında cihazın aşırı ısınmamasına dikkat edilmesi, işlem süresinin ve sıcaklığın standartlara uygun olması gibi parametreler oldukça önemlidir. Etüv cihazı içerisinde eşit sıcaklık dağılımının gerçekleştirilmesi, standartlara uygun numune elde edilmesini sağlayacaktır.

DH Serisi Etüvler, Kalorimetre (Bomba Kalorimetre) IC210 ve diğer laboratuvar cihazları hakkında bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ve diğer blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Laboratuvarlarınızın ihtiyaçlarına yönelik ürün özelleştirmeleri için bizlere ulaşabilirsiniz.

Comentários


bottom of page