top of page

KALORİMETRE KULLANIMI İÇİN LABORATUVAR KOŞULLARI

Kalorimetre (bomba kalorimetre), materyallerin enerji değerini belirlemek için kullanılan hassas analiz cihazdır. Bu cihazlar, çimento, atıktan türetilmiş yakıt, biyoyakıt, roket yakıtı ve patlayıcı analizi gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar ortamında kalorimetre cihazının doğru ve verimli çalışabilmesi için uygun laboratuvar koşulların sağlanması gerekmektedir.

Kalorimetre cihazının hassas ölçümler gerçekleştirebilmesi için kullanımı sırasında uyulması gereken temel laboratuvar koşulları şunlardır:


  1. Elektrik Hattı: Laboratuvar elektrik hattının, üretici tarafından belirtilen değer aralığında olması gerekmektedir. Ürettiğimiz IC 210 Kalorimetre (bomba kalorimetre) cihazı için 220V (ülkeye göre 120V) şebeke gerilimi ve 0-2V toprak gerilimi gerekmektedir. Aksi takdirde, anlık elektrik problemleri ölçüm sonuçlarını etkileyebilir.

  2.  Saf Su Kullanımı: Cihaz kurulumu ve kullanımı sırasında Tip2 saf su tercih edilmelidir. ASTM ve ISO standartlarına göre analiz gerçekleştiren kalorimetre cihazında, sıcaklık ölçümleri sırasında saf su, doğru ölçüm için gereklidir.  Ek olarak cihazın aksamlarının ömrünü uzatmak için de saf su kullanılması önemlidir.

  3. Oksijen Saflığı: Analiz süresince kullanılacak oksijenin en az %99.5 saflıkta olması ve elektroliz ile üretilmemiş olması gerekmektedir. Kalorimetre cihazlarında yanma işlemi için yardımcı olarak kullanılan oksijenin saflığı ve üretim şekli, analiz doğruluğu için kritiktir.

  4. Ortam Sıcaklığı: Kalorimetre analiz cihazının çalışma ortamının 24°C (±2°C) aralığında olması tavsiye edilmektedir. Laboratuvar sıcaklığı istenilen aralıkta kontrol edilemiyorsa, soğutucu/ısıtıcı özellikli su sirkülatörleri kullanılmalıdır. (Debye Technic tarafından tasarlanan su sirkülatörleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.)

  5. Cihaz Yerleşimi: Kalorimetre cihazı, laboratuvardaki fırın veya benzeri sıcaklık yayan cihazlardan izole bir alanda konumlandırılmalıdır. Bu konumlandırma mümkün değilse, hava sirkülasyonunun minimum olduğu bir alanda kullanılmalı ve sıcaklık değişimlerini dengeleyebilmek için ısıtıcı/soğutucu sirkülatörlü kalorimetre modelleri tercih edilmelidir.

  6. Hassas Tartım: Numune yüklemek için 0.1 mg hassasiyete sahip tartım gereklidir. Kalorimetre numuneleri için tartım odası kullanılması tartım hassasiyetini artırmaktadır. Ancak tartım odası yoksa hava sirkülasyonunun minimum olduğu bir alanda standartlara uygun tartım masası kullanılarak ön hazırlık yapılması tavsiye edilir.

  7. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı ve laboratuvar güvenliği için İSG talimatlarına uyulmalıdır. Özellikle kalorimetre gibi yüksek basınçlı kaplar (kalorimetre bombası) ile analiz yapılan cihazlarda uyarılara dikkat edilmesi düzenli kontrol/test gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle cihazlar kullanıma alınmadan önce üretici uyarıları dikkatlice okunmalı ve laboratuvar İSG sorumlusuna danışılmalıdır.

 

kalorimetre
Kalorimetre Laboratuvar Koşulları

 Kalorimetre (bomba kalorimetre) cihazının verimli çalışabilmesi için üretici talimatlarına uyulması ve uygun laboratuvar koşullarının sağlanması, analiz sonuçlarının güvenilirliği için önemlidir. Buna ek olarak periyodik bakımların, kullanıcı testlerinin düzenli gerçekleştirilmesine ve tüm operatörlerin gerekli eğitimleri almasına kullanıcı ve laboratuvar güvenliğini sağlamak için dikkat edilmelidir.

 

Laboratuvarlarınız için kalorimetre cihazı seçerken, kullanım amacı, cihaz tasarımı ve yedek parça/sarf malzeme tedariğine dikkat edilmelidir. Firmamızın başarıyla tamamladığı TÜBİTAK projeleri sonucunda %100 yerli imkanlarla üretilen kalorimetre cihazlarımız, birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda birçok kuruluş tarafından tercih edilen ürünlerimizi incelemek ve hakkında daha fazla bilgi için www.debyetechnic.com web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page